วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจสอบและพิจารณาการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าชายเลน เพื่อใช้ดำเนินการก่อสร้างโครงการพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา และโครงสร้างพื้นที่ป่าในเมือง

วันนี้ (23 พ.ย. 63) ที่พุทธมณฑลจังหวัดสงขลา ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พระโสภณวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ปฐมาวาส พระครูสุวัฒนาภรณ์  เจ้าอาวาสวัดนาทวี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบ พร้อมพิจารณาการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าชายเลน เพื่อใช้ดำเนินการก่อสร้างโครงการพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา และโครงสร้างพื้นที่ป่าในเมือง ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

              สำหรับการก่อสร้างโครงการพุทธมณฑลจังหวัดสงขลา เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาในจังหวัดสงขลา ในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์  ประชาชนชาวไทยในจังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง  รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ที่นับถือพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ในตำบลได้มีสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมในด้านกีฬา และการส่งเสริมสุขภาพอีกด้วย

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

ฟารีด้า-จิรพัฒน์/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

23 พ.ย. 63