วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

อบจ.สงขลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและเตรียมความพร้อมซักซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนื่องจากอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม

 วันที่ 12 พ.ย.2563 นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานเปิดโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและเตรียมความพร้อมซักซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนื่องจากอุทกภัย วาตภัยและดินถล่มประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ที่บริเวณ กองกิจการขนส่ง (แพขนานยนต์) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

          นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ในเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคมของทุกปี จังหวัดสงขลา จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ประกอบกับมีพื้นที่ติดกับอ่าวไทยและทะเลสาบสงขลา เมื่อมีพายุพัดผ่านและมีฝนตกหนักจะทำให้เกิดปัญหาอุทกภัยขึ้นเป็นบริเวณกว้างส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีเกิดอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้นเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการป้องกันและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น

          สำหรับวันนี้ ได้จัดให้มีโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม โดยการบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ  อาทิ จังหวัดสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา กองกำกับการ 7 ตำรวจน้ำสงขลา อำเภอเมืองและอำเภอสิงหนคร รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ ภาคเอกชน ในจังหวัดสงขลา ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการบูรณาการทั้งในด้านเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ บุคลากร เพื่อให้การปฏิบัติการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีและเป็นรูปธรรม

          โดยสถานการณ์จำลองเหตุการณ์การฝึกซ้อมแผนวันนี้ คือ เกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักพายุพัดถล่มพื้นที่ในจังหวัดสงขลาทำให้เรือประมงขนาดใหญ่ถูกพายุพัดกระแทกกับแพขนานยนต์ ของ อบจ.สงขลา ไม่ทราบผู้บาดเจ็บและสูญหาย ไม่สามารถดำเนินกรช่วยเหลือได้เนื่องจากฝนตกหนักลมกรรโชกแรง มองไม่เห็น มีเรือประมงของชาวประมงโดนพายุพัดเข้ามากระแทกกับแพขนานยนต์ลำ 10 ของ อบจ.สงขลา เบื้องต้นได้รับแจ้งทางวิทยุสื่อสารจากนายท้ายเรือ มีรถจำนวน 1 คัน และผู้โดยสารตกน้ำไม่ทราบจำนวน ผอ.กองกิจการขนส่ง แจ้งนายก อบจ. ขอกำลังและเรือสนับสนุนจาก อบจ.สงขลา และแจ้งศูนย์ 1669 จากนั้นทุกหน่วยปฏิบัติการ เริ่มการซักซ้อมแผนตามลำดับ

          ทั้งนี้การซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนื่องจากอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม วันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในด้านบุคลลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ เพื่อลดความสูญเสียให้น้อยที่สุด และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้พี่น้องประชาชนในการรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย

ฟารีด้า รอดกุบ /ข่าว

อรรคพงศ์-วิทยา /ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

12 พ.ย.63