วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

อบจ.สงขลา ร่วมกับทุกภาคส่วน เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19


วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนายกสมาคม เอส เอ็ม อี จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางสาวปรินดา ปาลาเร่ เลขานุการนายก อบจ.สงขลา และสมาชิกสภา อบจ.สงขลาในพื้นที่อำเภอนาทวี ร่วมกับกองทัพบก สสจ.สงขลา พสบ.187 นายอำเภอนาทวี ผอ.รพ.นาทวี กรรมการสมาคม เอส เอ็ม อี จังหวัดสงขลา และหน่วยงานราชการในอำเภอนาทวี ร่วมกิจกรรมออกให้ช่วยเหลือ และให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบอันเกิดจากการระบาดของโรคโควด-19 ในขณะนี้

โดยมีพลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมด้วย พล.ต.สิรภพ ศุภวานิช ผบ.พล.พัฒนา 4 ในการนำข้าวสารจำนวน 339 ชุด และดื่มจำนวน 3,000 ขวด พร้อมด้วยหน้ากากอนามัย และผลิตผลทางการเกษตร เพื่อการบริโภค โดย มทภ.4 ได้ช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากราคาพืชผลตกต่ำโดยการรับซื้อฟักทองจากสวนเกษตรกร เพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในอำเภอนาทวี


ในการนี้กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา จัดรถโรงครัวสนาม และรถปันสุขผลิตผลการเกษตรจากฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวง อ.คลองหอยโข่ง และโครงการทหารพันธ์ุดี ค่ายรัตนพล มาแจกจ่ายประชาชนที่มารอรับความช่วยเหลือ พร้อมทั้งจัดชุดปฏิบัติการ Army COVID Buster ฉีดพ่นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5% ทำความสะอาดฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่โรงพยาบาลนายทวี และพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดตามมาตราการโควิด-19 ของจังหวัดสงขลา และ ศบค.


ต่อจากนั้น มทภ.4 ได้พบปะให้กำลังใจแก่ประชาชนที่เข้ามานั่งรอรับการฉีดวัคซีนในบริเวณโรงพยาบาลนาทวี พร้อมมอบเตียงสนามจำนวน 16 เตียงพัดลม 100 กว่า ตัว มุ้ง แมสอานามัย และน้ำขวด ให้แก่โรงพยาบาลนาทวี โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบ