วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ร่วมสำรวจปากคลองสทิ้งหม้อ พร้อมรับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.สงขลา และนายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายก อบจ.สงขลา ซึ่งได้รับมอบหมายจาก นายไพเจน มากสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้ลงพื้นที่สำรวจ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมเจ้าท่า ลงพื้นที่ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

โดยมีตัวแทนชาวบ้านตำบลสทิงหม้อ ให้การต้อนรับ และรายงานถึงสถานการณ์ของปากคลองสทิงหม้อ ทั้งนี้เนื่องจากปากคลองสทิงหม้อเกิดตะกอนดินทับถมมาเป็นเวลาหลายปี มีสภาพตื้นเขิน เป็นเหตุให้น้ำในคลองสทิงหม้อระบายออกสู่ทะเลสาบไม่สะดวกในช่วงฤดูฝน ทำให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลชิงโค ตำบลวัดขนุน ตำบลม่วงงาม ตำบลรำแดง และตำบลทำนบ ซึ่งเป็นพื้นที่ท้ายน้ำได้รับความเดือดร้อน เนื่องมาจากน้ำเอ่อท่วมบ้านเรือนเป็นประจำทุกปี

ดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงลงพื้นที่ เพื่อสำรวจในบริเวณดังกล่าว เพื่อรับฟังปัญหาและข้อมูลในเบื้องต้น โดยพร้อมที่จะเป็นตัวกลางในการประสานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องแบบบูรณาการ เพื่อที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ อาทิ กรมเจ้าท่า สำนักงานพัฒนา และบำรุงรักษาที่ 4 สงขลา และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เพื่อร่วมกันศึกษาข้อมูล และแก้ไขปัญหาในการขุดลอกร่องน้ำปากคลองสะทิ้งหม้อ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในบริเวณดังกล่าวพร้อมกันนี้ คณะทั้งหมดได้ลงเรือเพื่อทำการสำรวจร่องน้ำตั้งแต่ปากคลองสทิ้งหม้อจนถึงบริเวณปากอ่าวทะเลสาบสงขลา ท่ามกลางสายฝนที่โปรยลงมาตลอดเวลา