วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

อบจ. เร่งแก้ ผลผลิตเกษตรกรสวนผลไม้ ลงพื้นที่ตำบลน้ำขาว พลิกตลาดมังคุด 100 ปี ของดีเมืองจะนะ สู่ตลาดกลาง


3 สิงหาคม 2564 นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางสาวปรินดา ปาลาเร่ เลขานุการนายก อบจ.สงขลา และนายปรีขัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายก อบจ.สงขลา ได้รับมอบหมายจากนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ หมู่ที่ 10 บ้านน้ำขาว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อลิ้มมังคุด 100 ปี และ พบปะกับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนมังคุด เพื่อชี้แจงถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรสวนผลไม้ ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะให้หน่วยงานภาครัฐ ออกช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนผลไม้ในขณะนี้ เนื่องมาจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ผลผลิตในช่วงนี้ราคาตกต่ำ การขนส่งก็ยากลำบาก ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงมีนโยบายที่จะช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ โดยการเปิดตลาดกลางที่ ตลาดโคกไร่ ตำบลพะวง อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นตลาดคัดแยกผลไม้ทุกชนิดจากเกษตรกรชาวสวนผลไม้ โดยมีการกำหนดราคากลางในการซื้อขาย ตลอดจนการขนส่งถึงมือผู้บริโภค เป็นการช่วยเกษรกรระบายสินค้าออกสู่ตลาด และให้ถึงมือผู้บริโภค เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตราคาผลิตตกต่ำ โดยเฉพาะมังคุดที่ตำบลน้ำขาว ถือเป็นมังคุดที่มีคุณภาพ เป็นมังคุด 100 ปี ของดีเมืองจะนะ สงขลาบ้านเรา