วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

อบต.ทุ่งขมิ้นร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์ อ.นาหม่อม มอบหมายให้ รองเศกสรร เเละ รองประลอง ประสมพงศ์ รองนายก อบต.ทุ่งขมิ้น พร้อมด้วย อสม. พนักงานเเละเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย “จากโรคพิษสุนัขบ้า” เพื่อบริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า

เช้าวันนี้ 19 พค.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้นร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม จ.สงขลา นายธัชพล(นายก นัย)หวังชูเเก้ว นายก อบต.ทุ่งขมิ้น ได้มอบหมายให้ รองเศกสรร เเละ รองประลอง ประสมพงศ์ รองนายก อบต.ทุ่งขมิ้น พร้อมด้วย อสม. พนักงานเเละเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย “จากโรคพิษสุนัขบ้า” เพื่อบริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้เเก่สัตว์เลี้ยงของพี่น้องชาวตำบลทุ่งขมิ้น ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านนา