วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจคัดกรองการเดินทางบุคคลเดินทางเข้าออกพื้นที่จังหวัดสงขลาผ่านทางท่าอากาศยานหาดใหญ่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นายมานิต บริพันธ์ นายอำเภอคลองหอยโข่ง เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจคัดกรองการเดินทางบุคคลเดินทางเข้าออกพื้นที่จังหวัดสงขลาผ่านทางท่าอากาศยานหาดใหญ่ พร้อมด้วย เรืออากาศโท ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) พ.ต.อ.พิเชฐ สมรรคจันทร์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคลองหอยโข่ง (ผกก.สภ.คลองหอยโข่ง) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 จังหวัดสงขลาเริ่มมาตรการตรวจสอบความจำเป็นในการเดินทางออกจาก 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านทางท่าอากาศยานหาดใหญ่เป็นวันแรก ผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางออกจากท่าอากาศยานหาดใหญ่ จะต้องกรอกแบบคำขอเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา) อนุญาตเดินทางออกจากจังหวัดสงขลา โดยขออนุญาตได้ที่ อบต. เทศบาล สถานีตำรวจ ที่ว่าการอำเภอ เพื่อยื่นให้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนเข้าห้องผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ เอกสารสามารถรับได้ตามลิงค์ที่แนบ https://www.songkhla.go.th/files/com_news/2021-06_6fd5656765e24e3.pdf?fbclid=IwAR1iXGNMZdpsbNhDqM442opfUzafdH7W9PEhVHlU5UTOU18bpbjdetFp3Rc

กรณีผู้โดยสารซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วน ไม่สามารถยื่นเอกสารในสถานที่ดังกล่าวได้ ผู้โดยสารสามารถขอรับคำร้องได้ที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตามจุดต่างๆ ดังนี้

  • บริเวณจุดคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าอาคารผู้โดยสาร
  • บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ หน้าบันไดเลื่อนทั้ง 2 ฝั่ง และ
  • บริเวณ (ชั้น 2) หน้าห้องพักผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ

โดยเจ้าหน้าที่อำเภอคลองหอยโข่งจะเป็นผู้ตรวจสอบเอกสารและอนุญาตการเดินทางเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด

สำหรับผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ ให้แสกน QR Code “Songkhla Care” กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อแสดงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนออกจากห้องพักผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ


ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่