วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ชุมชนบ้านทุ่งรี 2 เทศบาลเมืองคอหงส์ ลงพื้นที่รับผิดชอบรณรงค์วัดไข้และแจกหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคไวรัสโควิด-19

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2563 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ชุมชนบ้านทุ่งรี 2 เทศบาลเมืองคอหงส์ ลงพื้นที่รับผิดชอบรณรงค์วัดไข้และแจกหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคไวรัสโควิด-19