วันพฤหัสบดี, 9 ธันวาคม 2564

เจ้าหน้าที่กองการศึกษาและกองช่าง เทศบาลเมืองคอหงส์ ลงสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำท่าน้ำลอยกระทง

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่กองการศึกษาและกองช่าง เทศบาลเมืองคอหงส์ ลงสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำท่าน้ำลอยกระทง สำหรับการจัดโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ร่วมกับคณะกรรมการชุมชนบ้านปลักธง บริเวณริมบึงปลักธง