วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ในการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรค และการดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่- ลงพื้นที่ประเมินติดตามกลุ่มเสี่ยงที่กักตัวเพื่อสังเกตอาการ

วันที่ 29 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ในการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรค และการดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่- ลงพื้นที่ประเมินติดตามกลุ่มเสี่ยงที่กักตัวเพื่อสังเกตอาการ บริเวณภายในท่าเทียบเรือประมงสงขลา 2 (ท่าสะอ้าน)- ลงพื้นที่พัฒนา ทำความสะอาด เก็บกวาดขยะเรื้อรังและกิ่งไม้ในพื้นที่ชุมชนเขตเทศบาลนครสงขลา และพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

เยาวเรศ มณีพันธุ์ // ข่าวกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม // ภาพงานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.songkhlacity.go.th และ https://www.facebook.com/SongkhlaMunicipality