วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ในการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรค- ตั้งจุดตรวจคัดกรองเชิงรุกค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 ในเขตเทศบาลนครสงขลา

วันที่ 22 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ในการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรค- ตั้งจุดตรวจคัดกรองเชิงรุกค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 ในเขตเทศบาลนครสงขลา จำนวน 250 คน ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์บริการสาธารณสุขเตาหลวง- ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ บริเวณบ้านพักของผู้ป่วยในชุมชนบ่อนวัวเก่าและซอยพูนสุขอุทิศ

เยาวเรศ มณีพันธุ์ // ข่าวกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม // ภาพงานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.songkhlacity.go.th และ https://www.facebook.com/SongkhlaMunicipality