วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าสาธารณะ ส่วนการโยธา สำนักช่าง ลงพื้นที่ตรวจเช็ค และบำรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดในพื้นที่เขตเทศบาล เพื่ออำนวยความสะดวก เพิ่มความปลอดภัยต่อการใช้เส้นทางสัญจรในยามกลางคืน และเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน

วันนี้ (25 พฤษภาคม 2564) เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าสาธารณะ ส่วนการโยธา สำนักช่าง ลงพื้นที่ตรวจเช็ค และบำรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดในพื้นที่เขตเทศบาลฯ บริเวณ ถ.ทะเลหลวง ซอย 15, ถ.แหลมทราย ซอย 1, ตลาดกุโบร์, หลังวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, ถ.ราษฎร์อุทิศ 1 ซอย 5, ถ.สงขลาพลาซ่า และหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา เพื่ออำนวยความสะดวก เพิ่มความปลอดภัยต่อการใช้เส้นทางสัญจรในยามกลางคืน และเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน

เยาวเรศ มณีพันธุ์ // ข่าวสำนักช่าง // ภาพงานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.songkhlacity.go.th และ https://www.facebook.com/SongkhlaMunicipality