วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าสาธารณะ ส่วนการโยธา สำนักการช่าง ลงพื้นที่ตรวจเช็คและบำรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดในพื้นที่เขตเทศบาลนครสงขลา

วันนี้ (11 สิงหาคม 2563) เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าสาธารณะ ส่วนการโยธา สำนักการช่าง ลงพื้นที่ตรวจเช็คและบำรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุดในพื้นที่เขตเทศบาลฯ เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนป้องกันอันตรายแก่พี่น้องประชาชนในชุมชน โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน

เยาวเรศ มณีพันธุ์ // ข่าว
สำนักการช่าง // ภาพ
งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.songkhlacity.go.th และ https://www.facebook.com/SongkhlaMunicipality