วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565

เจ้าหน้าที่ส่วนการโยธา สำนักการช่าง ลงพื้นที่ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณถนนไทรบุรี และรอบสระบัว แหลมสมิหลา ซึ่งเป็นเส้นทางผ่านของขบวนเรือพระ พร้อมทั้งได้ปรับภูมิทัศน์ พัฒนาบนเขาตังกวน

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่ส่วนการโยธา สำนักการช่าง ลงพื้นที่ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณถนนไทรบุรี และรอบสระบัว แหลมสมิหลา ซึ่งเป็นเส้นทางผ่านของขบวนเรือพระ พร้อมทั้งได้ปรับภูมิทัศน์ พัฒนาบนเขาตังกวน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการจัดงานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว ประจำปี 2563

เยาวเรศ มณีพันธุ์ // ข่าวสำนักการช่าง // ภาพงานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงานดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.songkhlacity.go.th และ https://www.facebook.com/SongkhlaMunicipality