วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

เจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครหาดใหญ่ ตลอดจนอาสาสมัครภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมเตรียมการเพื่อดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในช่วงงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 พ.ต.ท.วราพงศ์ หะยีหวัง รองผู้กำกับปราบปราม สภ.คอหงส์ เป็นประธานในการประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยมีตัวแทนจากหน่วยงาน ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจพิทักษ์เมืองหาดใหญ่ เจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครหาดใหญ่ ตลอดจนอาสาสมัครภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมเตรียมการเพื่อดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน เพื่อเป็นการป้องกันอาชญากรรม

การรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งระดมสรรพกำลังเพื่อป้องปรามสกัดกั้นเหตุร้ายหรือเหตุรุนแรงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความพร้อมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นการ ป้องกัน และลดโอกาสของมิจฉาชีพที่จะก่อเหตุประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว ตลอดจนดูแลความสงบเรียบร้อย ที่มาร่วมงานประเพณีลอยกระทงในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศกิจเทศบาลนครหาดใหญ่ ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครหาดใหญ่