วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

เชฟรอนมอบเงินโครงการ “กองทุนเชฟรอนเพื่อโรงพยาบาล” ร่วมดูแลผู้ป่วยยากไร้และสู้ภัยโควิด-19 ในจังหวัดสงขลา

บรรยายภาพ – นายนิสิต จันแดง (ที่ 2 จากซ้าย) พยาบาลอาชีวอนามัย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และ นางนารี บุญสงค์ (ซ้ายสุด) ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายกิจการสัมพันธ์ เป็นตัวแทนมอบงบประมาณ 500,000 บาท ภายใต้โครงการ ’กองทุนเชฟรอนเพื่อโรงพยาบาล’ ให้กับ รศ.นพ. เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และ นพ. กิตติพงศ์ เรียบร้อย (ขวาสุด) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ในการดูแลผู้ป่วยยากไร้ ตลอดจนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยในปีนี้ โครงการกองทุนเชฟรอนเพื่อโรงพยาบาล ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลในจังหวัดสงขลารวมทั้งหมด 900,000 บาท แบ่งเป็นมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 500,000 บาท โรงพยาบาลสงขลา 200,000 บาท และโรงพยาบาลสิงหนคร 200,000 บาท ตามลำดับ

นายนิสิต จันแดง (ซ้ายสุด) พยาบาลอาชีวอนามัย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เป็นตัวแทนมอบงบประมาณ 200,000 บาท ภายใต้โครงการ ’กองทุนเชฟรอนเพื่อโรงพยาบาล’ ให้กับ นพ. ศักดา อัลภาชน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และจัดหาอุปกรณ์การแพทย์เพื่อรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายนิสิต จันแดง (ที่ 2 จากขวา) พยาบาลอาชีวอนามัย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เป็นตัวแทนมอบงบประมาณ 200,000 บาท ภายใต้โครงการ ’กองทุนเชฟรอนเพื่อโรงพยาบาล’ ให้กับ คุณสุปรียา เสียงดัง (ที่ 3 จากซ้าย) หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสิงหนคร เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และจัดหาอุปกรณ์การแพทย์เพื่อรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19