วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเป็นผู้ให้และผู้รับ ในการแบ่งปันและแบ่งรับความสุข กับกิจกรรม TSU ตู้ปันสุข

ผู้แบ่งปัน สามารถนำอาหารแห้ง ปลากระป๋อง ไข่ไก่ นมข้น มาม่า ข้าวสาร ฯลฯ มาหย่อนในตู้ TSU ตู้ปันสุข ได้ตลอดเวลา

ผู้แบ่งรับความสุข สามารถมาหยิบ รับ อาหาร ของใช้ สิ่งจำเป็น ที่อยู่ในตู้ TSU ตู้ปันสุข ตามพอประมาณ ได้ตลอดเวลาที่มีอาหาร หรือสิ่งของ

โดยมีสถานที่ตั้งตู้ 📍 ณ หน้ามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
🚩 เริ่ม ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. 2563 เวลา 09.00 น. มาแบ่งปันกันเยอะ ๆ นะคะ

ตู้ปันสุขนี้มีเครือข่ายร่วมกับเทศบาลนครสงขลา ภายใต้การนำของ ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา

ซึ่งประชาชนรับได้ 3 จุด
1. หน้า ม. ทักษิณ
2. หน้าตึกสงครามโลก ท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์ ถ.นครนอก และ
3. หน้าร้านซักรีด ตรงข้ามคิงฟิชเชอร์ ถ.ราษฎร์อุทิศ

**และจะมีตู้อื่นๆ เกิดขึ้นตามมาอีกในเขตเทศบาลนครสงขลา**