วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ร่วมประกาศความสำเร็จ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ชาวสงขลารวมกว่า 150,000 โดส จากหน่วยบริการฉีดวัคซีน ณ หาดใหญ่ฮอลล์

วันที่ 15 พ.ย. 2564 เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ร่วมประกาศความสำเร็จ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ชาวสงขลารวมกว่า 150,000 โดส จากหน่วยบริการฉีดวัคซีน ณ หาดใหญ่ฮอลล์

สงขลา: ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ สานพลังเพื่อชาติร่วมกับ จังหวัดสงขลา, โรงพยาบาลหาดใหญ่, องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา, เทศบาลนครหาดใหญ่, เทศบาลเมืองคอหงส์ และชาวเมืองสงขลา ร่วมใจกันสร้างความเชื่อมั่น หวังช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดให้กลับคืนมาโดยเร็ว พร้อมประกาศความสำเร็จกับภารกิจเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ชาวสงขลา ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2564 ถึง 5 พฤศจิกายน 2564 ณ หาดใหญ่ฮอลล์ เสร็จสิ้นแล้วกว่า 150,000 โดส ส่งผลให้อัตราการฉีดวัคซีนของจังหวัดสงขลาสูงขึ้น เป็นร้อยละ 80 ของประชากรในจังหวัดทั้งหมด

ศูนย์การค้าฯ ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานท้องถิ่น และโรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา ให้เป็น Provincial Vaccination Centers หน่วยบริการฉีดวัคซีนขนาดใหญ่ ณ หาดใหญ่ฮอลล์ ด้วยพื้นที่กว่า 3,700 ตารางเมตร สามารถรองรับเจ้าหน้าที่ และประชาชนได้อย่างไม่แออัด มีระบบการจัดการที่ดี ทั้งความสะอาด ปลอดภัย ภายใต้มาตรการป้องกันขั้นสูงสุด “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ Safe Plus+” นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนด้านสาธารณูปโภค และจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็น รวมมูลค่าทั้งสิ้นมากกว่า 27 ล้านบาท

เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ ขอตั้งมั่นเป็นหนึ่งพลังบวกร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยของเราเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคง และขอขอบคุณอาสาสมัคร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน พนักงาน ร้านค้า ตลอดจนชาวสงขลาทุกคนที่มีส่วนทำให้ภารกิจครั้งนี้สำเร็จด้วยดี