วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

เดอะ บัดดี้ จีเนียส(New Normal in Education)เปิดโลกการศึกษาแนวใหม่ แห่งแรกของหาดใหญ่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาในอนาคต ไปกับครูเจน

วันที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น ที่ ห้องบุปผา ชั้น 5 โรงแรมสยามออเรียนทัล หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โรงเรียนเดอะ บัดดี้ จีเนียส จัดงานเปิดโลกการศึกษาแนวใหม่ (New Normal in Education) โดยมี ดร.พฤกษ์ พัฒโน อดีตรองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ครูเจน น.ส.เจนจิรา จันทะมุณี ผู้ก่อตั้งโรงเรียน The Buddy Genius คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้สนใจเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

โดยภายในงานมีการพูดคุยร่วมกับวิทยากรในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ New Normal in Education, New Normal in Business, Future Parents, Digital Marketing foe Teen และ Port ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง นอกจากนี้ ยังมีการแสดงผลงานของนักเรียนผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบ Project – based Learning ที่นักเรียนได้เรียนรู้ทุกทักษะผ่านการทำผลงานของตัวเอง การทำงานเป็นทีม และการฝึกให้นักเรียนเป็นผู้บริหารงาน และจัดการการเรียนรู้ด้วยตัวเอง โดยมีครูที่ปรึกษา เช่น การแสดงนิทรรศการภาพถ่าย การแสดงผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร การแสดงสัตว์เลี้ยงหายาก การทำเครื่องประดับ D.I.Y การแสดงแฟชั่นโชว์ การแสดงมินิคอนเสิร์ต ฯลฯ รวมทั้งการทดลองเรียนวิชาแห่งศตวรรษที่ 21 เช่น Youtuber Club, Cooking Class, Excuetive Functine (EF) และ Science Method สำหรับนักเรียนทุกวัย

สำหรับโรงเรียนเดอะ บัดดี้ จีเนียส คือ โรงเรียนที่มีรูปแบบการเรียนการสอนแนวใหม่ ที่เน้นออกแบบการเรียนการสอนตามความถนัด และพรสวรรค์ของผู้เรียน เดอะ บัดดี้ จีเนียส คือ ชุมชนของผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีทางเลือกให้กับนักเรียน คุณครู และผู้ปกครองนักเรียนในระบบทั่วไป หรือนักเรียน Homeschool ที่ต้องการปรึกษาเรื่องการทำหลักสูตร และต้องการนำหลักสูตรของเดอะ บัดดี้จีเนียสไปใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนเอง นอกจากนี้ เดอะ บัดดี้ จีเนียสยังตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาในอนาคต จึงจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเข้าใจความแตกต่างของผู้เรียน การพัฒนาทักษะสมอง EF พร้อมทั้งฝึกให้ผู้เรียนมีวินัย รู้เป้าหมาย จัดการการเงินได้ มีความคิดแบบผู้ประกอบการผ่านการเรียนการสอนในรูปแบบศตวรรษที่ 21 และเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้ทดลองเรียนในสิ่งที่แปลกใหม่ และทำในสิ่งที่แตกต่าง เพื่อให้พบในสิ่งที่ถนัดด้วยตัวนักเรียนเอง
ทั้งนี้ การจัดรูปแบบการเรียนการสอนของเดอะ บัดดี้ จีเนียสมีการแบ่งรูปแบบการเรียนรู้ตามความสนใจของผู้เรียนออกเป็น 7 โมเดลหลัก ดังนี้ 1. Model 1 : Academic สำหรับผู้เรียนที่ต้องการเน้นด้านวิชาการเป็นหลัก 2. Model 2 : Languages สำหรับผู้เรียนที่ต้องการเน้นทักษะด้านภาษา 3. Model 3 : Homeschool สำหรับผู้เรียนหรือผู้ปกครองที่สนใจการทำโฮมสคูลให้กับลูก หรือต้องการคำปรึกษาในด้านการจัดทำโฮมสคูล 4. Model 4 : Portfolio สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ต้องการเข้ามหาวิทยาลัยในรอบ Portfolio 5. Model 5 : PBL to IKIGAI สำหรับผู้เรียนที่ต้องการค้นหาความถนัดของตัวเองผ่านการเรียนแบบ Project – based Learning (PBL) 6. Model 6 : Finland Pre-School สำหรับนักเรียนอายุ 3 – 6 ขวบ 7. Model 7 : Educator สำหรับครูและอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ต้องการทราบแนวทางในการสอน