วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

เทศบาลควนลังร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับพนักงานเทศบาลกรณีโอนย้ายมารับตำแหน่งใหม่

วันนี้ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองควนลัง นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง ว่าที่ร้อยตรีพันธ์ศักดิ์ ศรีอ่อน รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองควนลัง ว่าที่ร้อยตรีทัศนัย เกตุทองสง รองปลัดเทศบาลเมืองควนลัง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับพนักงานเทศบาลกรณีโอนย้ายมารับตำแหน่งใหม่ นางสาวสุคนธ์ เถาทอง พนักงานเทศบาล ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สังกัดเทศบาลตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง มาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองควนลัง

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ ทม.ควนลัง