วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

เทศบาลนครสงขลาจัดเจ้าหน้าที่งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่งานสัตวแพทย์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา โรงเรียนเทศบาล 2 (อ่อนอุทิศ) และโรงเรียนวชิรานุกูล ตามแผนปฏิบัติการเชิงรุก ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นมาตรการควบคุม ป้องกันการเกิดและการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่เทศบาลนครสงขลา ตาม “โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า”

เยาวเรศ มณีพันธุ์ // ข่าว
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม // ภาพ
งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.songkhlacity.go.th และ https://www.facebook.com/SongkhlaMunicipality