วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

เทศบาลนครสงขลาที่เปิดโครงการนครสงขลาปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ ประจำปี 2563 เพื่อบริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมทั้งดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาล

วันนี้ (27  ธันวาคม 2562)  เวลา 09.00 น. ที่บริเวณลานหางพญานาค ถนนชลาทัศน์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลา กำหนดพิธีเปิดโครงการนครสงขลาปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ ประจำปี 2563 มี นายสมชาย จันทรประทิน รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกิจกรรม โดยมีการปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย และให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาล

นายสมชาย จันทรประทิน รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เป็นช่วงเวลาที่มีประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนในการสัญจรเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในอัตราส่วนที่สูงกว่าช่วงเวลาปกติ ซึ่งพบว่าสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการเมาสุราของผู้ขับขี่ยานพาหนะ และความประมาทในการใช้รถใช้ถนน นำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน โดยจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ ที่มีประชาชนทั้งในจังหวัดใกล้เคียงและต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและกระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้กับประชาชน เพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถ      ใช้ถนน และลดอุบัติเหตุทางถนน เทศบาลนครสงขลา จึงได้จัดทำโครงการ “นครสงขลาปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ” ขึ้น และได้ผลึกกำลังเจ้าหน้าที่กับทัพเรือภาคที่ 2 ตำรวจภูธรเมืองสงขลา อำเภอเมืองสงขลาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา กองบังคับการตำรวจน้ำอำเภอเมืองสงขลา มูลนิธิร่วมใจกู้ภัยอำเภอเมืองสงขลา ในการป้องกันลดอัตราเกิดอุบัติเหตุ และการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในเขตพื้นที่เทศบาลนครสงขลา

โดยการดำเนินโครงการเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางจราจรเกิดพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้องและขับขี่ปลอดภัย และเพื่อบริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในเมืองสงขลา ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน นอกจากนี้เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ ทางถนน ทั้งจากคน ยานพาหนะ ถนน และสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด รวมทั้งเพื่อดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนให้ครอบคลุมทุกมิติ  ให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เคร่งครัด และต่อเนื่อง  ซึ่งได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการโครงการฯ ณ บริเวณหางพญานาค ถนนชลาทัศน์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อน เป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลและเพื่อเป็นศูนย์ประสานงานในการให้ความช่วยเหลือ การอำนวยความสะดวกให้ข้อมูลในการเดินทาง และข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว แก่ประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 28 – 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 1 มกราคม 2563, ช่วงวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 11  มกราคม 2563 โดยให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 – 19.30 น.       ซึ่งประชาชนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือและขอข้อมูลต่าง ๆ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  0-7431-1015 ต่อ 134 / 0-7431-4245 หรือสายด่วน 1132

นอกจากนี้ เทศบาลนครสงขลา ได้จัดเจ้าหน้าที่เดินเท้าออกตรวจ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดแนวชายหาด ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยชายหาดหรือชุดไลฟ์การ์ด พร้อมอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ คอยเฝ้าระวังประชาชนและนักท่องเที่ยวซึ่งจะออกลาดตระเวนเป็นระยะ โดยเฉพาะช่วงที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่น พร้อมทั้งจัดให้มีศูนย์ปฐมพยาบาลให้ความช่วยเหลือ จัดเตรียมรถพยาบาล เจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์เวชภัณฑ์ สิ่งอำนวยความสะดวก จัดรถตรวจการณ์ออกตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุ การก่อเหตุร้ายต่างๆ ในย่านชุมชน และได้จัดให้มี มุมไว้สำหรับพักผ่อนให้ผู้ที่เดินทางที่ต้องการพักผ่อนระหว่างทาง เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

***************************************

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครสงขลา