วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

เทศบาลนครสงขลาประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเทศกาลกินเจ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563 และการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสารภี 1 ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเทศกาลกินเจ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563 และการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะกรรมการดำเนินงาน เข้าร่วมการประชุมฯ

สำหรับงานเทศกาลกินเจฯ เทศบาลนครสงขลา ได้ร่วมกับศาลพระแม่กวนอิมสวนหมาก พระตำหนักกวนซีอิมผ่อสัก เคหสถานครูไทย และ 5 สมาคมจีน จังหวัดสงขลา กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 26 ตุลาคม 2563 ณ ปะรำพิธีท่าเทียบเรือประมงเก่า ถนนวิเชียรชม และบริเวณศาลพระแม่กวนอิมสวนหมาก เพื่อให้ประชาชนได้ปฏิบัติธรรม ถือศีลกินเจ ซึ่งเป็นการสืบทอดประเพณีและวัฒนธรรม อีกทั้งยังเป็นการกระจายรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น และในส่วนของงานประเพณีลอยกระทงในปีนี้ กำหนดจัดบริเวณสระบัว แหลมสมิหลา.

เยาวเรศ มณีพันธุ์ // ข่าว
สิทธิพร กปิลกาญจน์ // ภาพ
งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน