วันศุกร์, 21 มกราคม 2565

เทศบาลนครสงขลา ขอเชิญชวนเที่ยวชมงานประเพณีลากพระและร่วมตักบาตรเทโว ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1-4 ตุลาคม 2563

เทศบาลนครสงขลา ร่วมกับจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 – 4 ตุลาคม 2563

(ภาพเก่า นำประกอบ)

โดยจัดให้มีกิจกรรมพิธีสมโภชผ้า-แห่ผ้าห่มองค์เจดีย์หลวงเขาตังกวน พิธีตักบาตรเทโว การประกวดเรือพระ (ประเภทประเพณีนิยม และประเภทอนุรักษ์ท้องถิ่น) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการประกวดขบวนแห่เรือพระ ชิงถ้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พิธีสมโภชเรือพระ การแข่งขันแทงต้ม แข่งขันตีตะโตน และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

วันที่ 1 ตุลาคม 2563เวลา 19.00 น. – พิธีสมโภชผ้าห่มองค์เจดีย์หลวงเขาตังกวน ณ บริเวณสระบัว แหลมสมิหลา

วันที่ 2 ตุลาคม 2563เวลา 08.30 น. – พิธีแห่ผ้าและเปลี่ยนผ้าห่มองค์เจดีย์หลวงเขาตังกวน ขบวนเริ่มจากบริเวณหน้าสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร. 6 สงขลา)

วันที่ 3 ตุลาคม 2563เวลา 06.30 น. – พิธีทำบุญตักบาตรเทโว ณ บริเวณเชิงบันไดเขาตังกวนเวลา 09.00 น. – พิธีเปิดงานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว ประจำปี 2563- การประกวดเรือพระฯ ขบวนแห่เรือพระ ณ บริเวณหน้าสนามกีฬาติณสูลานนท์เวลา 16.30 น. – การแข่งขันแทงต้ม และตีตะโพน ณ เวทีกลางสระบัว แหลมสมิหลาเวลา 19.00 น. – พิธีสมโภชเรือพระ ณ ปะรำพิธีหน้าสำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1

วันที่ 4 ตุลาคม 2563เวลา 16.30 น. – ประกาศผลการประกวดเรือพระ (ประเภทประเพณีนิยม และประเภทอนุรักษ์ท้องถิ่น) และขบวนแห่เรือพระ พร้อมมอบถ้วยรางวัลพระราชทานและรางวัลอื่น ๆ ณ เวทีกลางสระบัว แหลมสมิหลา**มาร่วมส่งเสริมและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลากพระให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาวสงขลาสืบไป**

“1 ปีมีครั้งเดียวกับงานบุญยิ่งใหญ่ของภาคใต้” #ประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว#เทศบาลนครสงขลา