วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

เทศบาลนครสงขลา ขอเชิญชวนเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ร่วมรับชมและติดตาม เรื่องราวแต่ก่อนของจังหวัดสงขลา

📢เทศบาลนครสงขลา ขอเชิญชวนเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป ร่วมรับชมและติดตาม เรื่องราวแต่ก่อนของจังหวัดสงขลา👉กิจกรรมฉายภาพเก่า เล่าเรื่องแต่ก่อนที่ดอนรัก ตอน “กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์กับเมืองสงขลา”📌ผ่านการไลฟ์สดทาง Page Facebook “หอสมุดแห่งชาติวัดดอนรัก”วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 – 16.00 น. 👉โดย วิทยากร อ.ก้อย : วุฒิชัย เพ็ชรสุวรรณ นักวิชาการท้องถิ่นผู้สะสมความรู้และเรื่องราว รวมทั้งภาพถ่ายเก่า เอกสารเก่าทางประวัติศาสตร์ของเมืองสงขลาในอดีต จะนำเสนอเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วกว่าทศวรรษ เพื่อทบทวนเหตุการณ์สำหรับผู้ที่พบเห็น และเป็นเรื่องราวที่ลูกหลานรุ่นปัจจุบันควรรับรู้

อาจารย์วุฒิชัย เพชรสุวรรณ (หรือ อ.ก้อย ) นักประวัติศาสตร์ท้องถิ่น – ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม (องค์กรภาคประชาสังคม-เมืองเก่าสงขลา) / อดีต ศึกษานิเทศก์กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.สงขลา / นักจัดรายการวิทยุ – พิธีกร –