วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

เทศบาลนครสงขลา ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 📌ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

📢เทศบาลนครสงขลา ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 📌ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย พร้อมชมการแสดงดนตรี จากโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) รวมทั้งมีการจัดเตรียมสถานที่ ไว้สำหรับให้ประชาชนได้ร่วมลอยกระทง
📌📌***เทศบาลนครสงขลา ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในการรณรงค์และแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ โดยการใช้วัสดุพื้นบ้านหรือตามธรรมชาติในการทำกระทง เช่น ใบตอง หยวกกล้วย ซึ่งเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่าย หรือขนมปัง แทนการใช้โฟมซึ่งย่อยสลายยาก และเป็นเหตุให้แม่น้ำลำคลอง สกปรก เน่าเหม็น เกิดภาวะเป็นพิษ รวมถึงรณรงค์การจุดดอกไม้ไฟ ประทัด หรือพลุ ควรจุดในที่เหมาะสม หรือที่จัดเตรียมไว้เฉพาะ ไม่ควรจุดที่ชุมชน ที่มีประชาชน และยวดยานพาหนะสัญจรไปมา อาจทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและทรัพย์สิน***