วันศุกร์, 20 พฤษภาคม 2565

เทศบาลนครสงขลา ขอแจ้ง “งด” ให้บริการรถรางชมเมือง ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เทศบาลนครสงขลา ขอแจ้ง “งด” ให้บริการรถรางชมเมือง ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 0-7431-1015 ต่อ 106, 09-1048-6673

**************************

เทศบาลนครสงขลา ขอแจ้งปิดให้บริการคลินิกนอกเวลาราชการ ของศูนย์บริการสาธารณสุขเตาหลวงเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะสามารถควบคุมได้

——————————-

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครสงขลา