วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

เทศบาลนครสงขลา จัดกิจกรรมโครงการหนึ่งต้นตาย สามต้นเกิด เนื่องในวันสำคัญของชาติ 5 ธันวาคม 2564

เช้าวันนี้ (3 ธันวาคม 2564) เทศบาลนครสงขลา จัดกิจกรรมโครงการหนึ่งต้นตาย สามต้นเกิด เนื่องในวันสำคัญของชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยมีนายอำพล ธรรมปาโล รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานจากทุกสำนัก/กอง เข้าร่วมกิจกรรม โดยการปลูกต้นทองอุไร จำนวน 500 ต้น บริเวณเกาะด้านข้างถนนแหลมสนอ่อนจากบริเวณท่าแพขนานยนต์ไปจนถึงแยกสวน สาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ซึ่งปลูกทดแทนต้นประดู่ที่มีสภาพเสื่อมโทรม สำหรับกิจกรรมโครงการ “หนึ่งต้นตาย สามต้นเกิด” จัดขึ้นเพื่อเป็นการปลูกต้นไม้ทดแทนที่หักโค่นตามธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียว พื้นที่ป่าไม้ให้กับนครสงขลา สร้างความสมดุลของพื้นที่สีเขียวในสังคมเมือง และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงสมบูรณ์ต่อไป  ที่สำคัญจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ซึ่งถือเป็นวันสำคัญของชาติ

งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครสงขลา