วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

เทศบาลนครสงขลา จัดพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 มีประชาชนชาวสงขลาและนักท่องเที่ยวร่วมตักบาตรจำนวนมาก เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองในการดำเนินชีวิตที่ดีในวันเริ่มต้นของศักราชใหม่

วันที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 06.30 น. ที่บริเวณกำแพงเมืองสงขลา ถนนจะนะ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 พร้อมด้วย นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา นายสมหวัง เรืองเพ็ง นายนฤทธิ์ มงคลศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พี่น้องประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวกว่าพันคน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 183 รูป โดยมีพระราชวรเวที เจ้าคณะจังหวัดสงขลา ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ทั้งนี้ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และ ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้กล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 แก่ผู้เข้าร่วมพิธีและประชาชนชาวจังหวัดสงขลา ให้ประสบความสุข ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย ทำกิจการใด ๆ ให้ประสบความสำเร็จทุกประการ เจริญรุ่งเรืองตลอดปี 2563 และตลอดไป

สำหรับพิธีทำบุญตักบาตรในครั้งนี้ เทศบาลนครสงขลาได้จัดขึ้นเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ซึ่งเทศบาลนครสงขลาได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี รวมทั้งเพื่อการร่วมทำนุบำรุงพุทธศาสนา เสริมความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวในการดำเนินชีวิตที่ดีในวันเริ่มต้นของศักราชใหม่ พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาในช่วงเทศกาลปีใหม่อีกด้วย

เทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ นับเป็นประเพณีและวัฒนธรรมที่สำคัญวันหนึ่งของ คนไทยที่ถือปฏิบัติและอยู่คู่สังคมไทยมาช้านานสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากจะมีกิจกรรมทำบุญ ตักบาตรในตอนเช้าของวันขึ้นปีใหม่ ยังมีการกราบขอพรจากญาติผู้ใหญ่ การอวยพรเพื่อนสนิทมิตรสหาย การมอบของขวัญ หรือการส่งบัตรอวยพร รวมถึงการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเพื่อต้อนรับศักราชใหม่ ซึ่งถือเป็นฤกษ์ดีของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ ๆ ของชีวิต