วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

เทศบาลนครสงขลา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองให้กับ อสม.

วันที่ 13 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) เทศบาลนครสงขลา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองให้กับ อสม. โดยมีนายภาสิทธิ์ จันทมุณี รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานเปิดการอบรมฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมการอบรมฯ

       โดยการอบรมฯ จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างทีมวิทยากร หรือทีมครู ก. ในพื้นที่ ให้สามารถนำวิธีการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าไปถ่ายทอดให้กับประชาชนในชุมชนของตนเองได้ เพื่อเป็นทางเลือกในการป้องกันตนเอง และให้สามารถทำหน้ากากอนามัยไว้ใช้เองในครัวเรือน รวมทั้งให้สามารถประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อให้เป็นทีมประชาสัมพันธ์ สำหรับป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)