วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

เทศบาลนครสงขลา จึงขอเชิญชวนมาร่วมเป็น “ผู้ให้” ในการแบ่งปันความสุขให้กับพี่น้องชาวบ่อยาง กับ ตู้ “นครสงขลาปันสุข” โดยสามารถนำข้าวสาร อาหารแห้ง ปลากระป๋อง ไข่ไก่ ฯลฯ มาเติมในตู้ได้ตลอดเวลา ส่วนพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถมาหยิบ รับ อาหาร ของใช้ สิ่งจำเป็น

บรรยากาศการส่งต่อน้ำใจด้วยการแบ่งปันส่งมอบอาหารและเครื่องบริโภคแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ผ่านตู้ “นครสงขลาปันสุข” ของเทศบาลนครสงขลา ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านข้างสำนักงานเทศบาลนครสงขลา (ข้างตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย) ซึ่งมีประชาชนทยอยเดินทางมาหยิบ ของใช้ ข้าวสาร อาหารแห้ง ปลากระป๋อง ไข่ไก่ ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันก็มีประชาชนนำสิ่งของมาเติมไว้ในตู้นครสงขลาปันสุขต่อเนื่องเช่นกัน

เทศบาลนครสงขลา จึงขอเชิญชวนมาร่วมเป็น “ผู้ให้” ในการแบ่งปันความสุขให้กับพี่น้องชาวบ่อยาง กับ ตู้ “นครสงขลาปันสุข” โดยสามารถนำข้าวสาร อาหารแห้ง ปลากระป๋อง ไข่ไก่ ฯลฯ มาเติมในตู้ได้ตลอดเวลา ส่วนพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถมาหยิบ รับ อาหาร ของใช้ สิ่งจำเป็น ที่อยู่ในตู้ “นครสงขลาปันสุข” ตามพอประมาณ ได้ตลอดเวลาที่มีอาหาร หรือสิ่งของ