วันอาทิตย์, 24 ตุลาคม 2564

เทศบาลนครสงขลา ร่วมรับมอบถุงยังชีพ “ศูนย์รวมน้ำใจ สู้ภัยโควิด”

วันนี้ (5 กรกฎาคม 2564) นางสาวสุภารัตน์ บุญสม และนายภูรินทร์ ทิพย์มณี รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา ร่วมรับมอบถุงยังชีพ “ศูนย์รวมน้ำใจ สู้ภัยโควิด” จำนวน 350 ชุด จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (ได้รับการบริจาคจากทุกภาคส่วน) โดยมีนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาร่วมส่งมอบ เพื่อนำไปมอบให้กับกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงในพื้นที่เขตเทศบาลนครสงขลาที่ต้องกักตัวเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน ซึ่งจะเป็นเครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น


งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครสงขลา