วันเสาร์, 21 พฤษภาคม 2565

เทศบาลนครสงขลา เปิดงานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว ประจำปี 2562 อย่างยิ่งใหญ่

เทศบาลนครสงขลา เปิดงานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว ประจำปี 2562 อย่างยิ่งใหญ่ มีวัดต่าง ๆ จากทั่วจังหวัดสงขลานำเรือพระเข้าร่วมจำนวนมาก เน้นส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลากพระให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของจังหวัดสงขลาต่อไป

        วันนี้ (14 ตุลาคม 2562) เวลา 09.00 น. ที่บริเวณหน้าสนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลา ร่วมกับจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ กำหนดจัดพิธีเปิดงานประเพณีลากพระและ ตักบาตรเทโว ประจำปี 2562 โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา ในฐานะประธานการจัดงาน กล่าวรายงานการจัดงานฯ พร้อมด้วยนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พันตำรวจเอก สุริยา ปัญญามัง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และประชาชนในจังหวัดสงขลา รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมในพิธีเปิดงานอย่างเนืองแน่น

       โดยกิจกรรมในวันนี้ มีการประกวดเรือพระ 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทประเพณีนิยม มีเรือพระจากวัดต่าง ๆ ในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมประกวด จำนวน 14 ลำ และประเภทอนุรักษ์ท้องถิ่น จำนวน 11 ลำ การประกวดขบวนแห่เรือพระ และมหรสพต่าง ๆ ตลอดทั้งวัน ซึ่งเรือพระจากวัดต่าง ๆ จะจอดบริเวณสระบัว แหลมสมิหลา เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญ

       สำหรับการจัดงานประเพณีลากพระฯ ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลากพระให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของจังหวัดสงขลาสืบไป อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเยาวชนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ได้รู้สึกหวงแหนและตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาให้เป็นที่รู้จักทั้งแก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ อันจะทำให้เกิดการกระจายรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่นส่งเสริมเศรษฐกิจในจังหวัดสงขลาให้ดีขึ้น

       ประเพณีลากพระหรือชักพระ เป็นประเพณีสำคัญที่ถือเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นของชาวภาคใต้ ที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่โบราณในเทศกาลออกพรรษา ตั้งแต่สมัยศรีวิชัย ประเพณีชักพระเป็นประเพณีที่พราหมณ์ศาสนิกชน และพุทธศาสนิกชนปฏิบัติสืบต่อกันมา สันนิษฐานว่าประเพณีนี้เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศอินเดีย ที่นิยมเอาเทวรูปออกแห่ในโอกาสต่าง ๆ ต่อมาพุทธศาสนิกชนได้นำเอาคติความเชื่อดังกล่าว มาปรับปรุงให้สอดคล้องกับความเชื่อทางพุทธศาสนา จนกลายเป็นประเพณีที่สืบทอดมาจนปัจจุบัน ประเพณีลากพระของชาวภาคใต้เป็นการสมมติตามเหตุการณ์ในพุทธประวัติ เมื่อครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มาสู่โลกมนุษย์ ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 นั่นเอง โดยอัญเชิญพระพุทธรูปยืนเรียกว่า “พระลาก” (พระปางอุ้มบาตร หรือปางประทานอภัย) ขึ้นประดิษฐานเหนือบุษบกที่ตั้งอยู่บนพาหนะซึ่งทำเป็นรูปเรือหรือพญานาคและประดับตกแต่งเสมือนอย่างปราสาทมณฑปอย่างวิจิตร แล้วแห่แหนสมมุติแทนพระพุทธองค์ด้วยการลากไปตามสถานที่ต่าง ๆ ถ้าท้องถิ่นใดอยู่ริมน้ำหรือลำคลองก็จะลากพระทางน้ำ หากท้องถิ่นใดห่างไกลจากแม่น้ำ-ลำคลองก็ลากพระทางบก แล้วแต่สภาพภูมิประเทศจะเหมาะแก่การลากประเภทใดมากกว่ากัน ขบวนลากพระนี้ จึงเป็นประเพณีที่ชาวภาคใต้เรียกว่า “ประเพณีลากพระ” มาจนถึงปัจจุบัน