วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

เทศบาลนครสงขลา เปิดงานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว ประจำปี 2563 อย่างยิ่งใหญ่ มีวัดต่าง ๆ จากทั่วจังหวัดสงขลานำเรือพระเข้าร่วมจำนวนมาก เน้นส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลากพระให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของจังหวัดสงขลาต่อไป

วันนี้ (3 ตุลาคม 2563) เวลา 09.00 น. ที่บริเวณหน้าสนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลา ร่วมกับจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กำหนดจัดพิธีเปิดงานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว ประจำปี 2563 โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด ดร.สมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา ในฐานะประธานการจัดงาน กล่าวรายงานการจัดงานฯ ซึ่งมีนายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พลเรือตรี กฤษฎา รัตนสุภา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลและประชาชนในจังหวัดสงขลา รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมในพิธีเปิดงานอย่างเนืองแน่น  โดยกิจกรรมในวันนี้มีการประกวดเรือพระ 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทประเพณีนิยม และประเภทอนุรักษ์ท้องถิ่น ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการประกวดขบวนแห่เรือพระ ชิงถ้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้มีการแข่งขันแทงต้ม แข่งขันตีตะโตน และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งในปีนี้เรือพระจากวัดต่าง ๆ จะจอดเรือพระให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญ บริเวณถนนราชดำเนินฝั่งสำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1 เป็นเวลา 2 คืน พร้อมทั้งมีพิธีสมโภชเรือพระในช่วงค่ำของวันนี้

สำหรับการจัดงานประเพณีลากพระฯ  เทศบาลนครสงขลา ได้ดำเนินการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลากพระให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของจังหวัดสงขลาสืบไป อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเยาวชนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ได้รู้สึกหวงแหนและตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาให้เป็นที่รู้จักทั้งแก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ อันจะทำให้เกิดการกระจายรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่นส่งเสริมเศรษฐกิจในจังหวัดสงขลาให้ดีขึ้น       

ประเพณีลากพระหรือชักพระ เป็นประเพณีสำคัญที่ถือเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นของภาคใต้  ที่ปฏิบัติกันมาแต่โบราณในเทศกาลออกพรรษา ตั้งแต่สมัยศรีวิชัย ประเพณีชักพระเป็นประเพณี  ที่พราหมณ์ศาสนิกชน และพุทธศาสนิกชนปฏิบัติสืบต่อกันมา สันนิษฐานว่าประเพณีนี้เกิดขึ้น  ครั้งแรกในประเทศอินเดีย ที่นิยมเอาเทวรูปออกแห่ในโอกาสต่าง ๆ ต่อมาพุทธศาสนิกชนได้นำเอาคติความเชื่อดังกล่าว มาปรับปรุงให้สอดคล้องกับความเชื่อทางพุทธศาสนา จนกลายเป็นประเพณีที่สืบทอดมาจนปัจจุบัน

ประเพณีลากพระของชาวภาคใต้เป็นการสมมติตามเหตุการณ์ในพุทธประวัติ เมื่อครั้งพระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มาสู่โลกมนุษย์ ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 นั่นเอง โดยอัญเชิญพระพุทธรูปยืนเรียกว่า “พระลาก” (พระปางอุ้มบาตร หรือปางประทานอภัย) ขึ้นประดิษฐานเหนือบุษบกที่ตั้งอยู่บนพาหนะซึ่งทำเป็นรูปเรือหรือพญานาคและประดับตกแต่งเสมือนอย่างปราสาทมณฑปอย่างวิจิตร แล้วแห่แหนสมมุติแทนพระพุทธองค์ด้วยการลากไปตามสถานที่ต่าง ๆ ถ้าท้องถิ่นใดอยู่ริมน้ำหรือลำคลองก็จะลากพระทางน้ำ หากท้องถิ่นใดห่างไกลจากแม่น้ำ-ลำคลองก็ลากพระทางบก แล้วแต่สภาพภูมิประเทศจะเหมาะแก่การลากประเภทใดมากกว่ากัน ขบวนลากพระนี้ จึงเป็นประเพณีที่ชาวภาคใต้เรียกว่า “ประเพณีลากพระ” มาจนถึงปัจจุบัน