วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

เทศบาลนครหาดใหญ่คณะผู้บริหารเทศบาล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จุดเทียนน้อมรำลึก..

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เทศบาลนครหาดใหญ่ นำโดย นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานพร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา และพสกนิกรชาวหาดใหญ่ ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่9) เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณถนนเสน่หานุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภาพข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่