วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

เทศบาลนครหาดใหญ่จัดการประกวดหนูน้อยรักษ์ไทย ประจำปี 2562

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลนครหาดใหญ่จัดการประกวดหนูน้อยรักษ์ไทย ประจำปี 2562 เป็นประเพณีลอยกระทงประเพณีที่มีมาแต่ครั้งโบราณ โดยมี นางสาวณภัทร วิทยาทันต์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา มอบถ้วยรางวัล ทั้งนี้ นางอรนุช ชัยยะวิริยะผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมตัดสิน การประกวดหนูน้อยรักษ์ไทย ในงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562 ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


ผลการประกวดหนูน้อยรักษ์ไทย


หนูน้อยรักษ์ไทย (หญิง) ประจำปี 2562 ได้แก่ หมายเลข 4 เด็กหญิง ณัฐฑราภรณ์ พัฒรุจินันทน์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 7 เด็กหญิง ฐรัสริน วัดวิทยาคุณ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 13 เด็กหญิง ชญาภา เลิศศิวนนท์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ หมายเลข 5 เด็กหญิง ธมนพรรษ สุขยิ่ง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 ได้แก่ หมายเลข 10 เด็กหญิง นรีกานต์ ทองนุ้ย
รางวัลชมเชย ได้แก่ หมายเลข 3 เด็กหญิง รุ้งไพลิน ทับไมตรี
รางวัลชมเชย ได้แก่ หมายเลข 8 เด็กหญิง ณัจยกานต์ เหล่าจีนวงศ์
รางวัลชมเชย ได้แก่ หมายเลข 9 เด็กหญิง ณิชกานต์ รัตนโสม
รางวัลชมเชย ได้แก่ หมายเลข 11 เด็กหญิง ซีเนีย หวันแลหมัน
รางวัลชมเชย ได้แก่ หมายเลข 15 เด็กหญิง ชนิดสิรี แก้วเกาะสะบ้า

หนูน้อยรักษ์ไทย (ชาย) ประจำปี 2562 ได้แก่ หมายเลข 4 เด็กชาย ณนน เสนางคนิกร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 11 เด็กชาย นนทณัฐ จันทร์สุข
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 13 เด็กชาย ชิเณภัทร รักษ์วงศ์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ หมายเลข 15 เด็กชาย ดุลปุริน ศรีนุ่น
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 ได้แก่ หมายเลข 8 เด็กชาย ปุณณวิช ทัฬหกิจ
รางวัลชมเชย ได้แก่ หมายเลข 3 เด็กชาย ปุณณวิช บัวขาว
รางวัลชมเชย ได้แก่ หมายเลข 5 เด็กชาย ณวัฒน์ กิติสาโร
รางวัลชมเชย ได้แก่ หมายเลข 6 เด็กชาย ภูมิใจภักดิ์ ยิ่งยอดเยี่ยม
รางวัลชมเชย ได้แก่ หมายเลข 10 เด็กชาย ณฐพงศ์ รุ่งโรจน์วัฒนากุล
รางวัลชมเชย ได้แก่ หมายเลข 14 เด็กชาย กิตติกวิน สามาย

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครหาดใหญ่