วันจันทร์, 25 ตุลาคม 2564

เทศบาลนครหาดใหญ่จัดบิ๊กคลีนนิ่งถนนโชคสมาน5ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 31 มีนาคม 2563นายสวัสดิ์ เจือละอองและนายเฉม โกศลสมาชิกสภาเทศบาลเขต 4เทศบาลนครหาดใหญ่ร่วมสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครหาดใหญ่ จัดบิ๊กคลีนนิ่งถนนโชคสมาน5ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ย้ำคนหาดใหญ่ต้องปลอดภัย