วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

เทศบาลนครหาดใหญ่พร้อมจัดส่ง หน้ากากผ้าและแอลกอฮอล์น้ำ 75 % ให้แก่ผู้สูงอายุ ที่ชื่อในทะเบียนบ้านภายในเขตเทศบาลฯทางไปรษณีย์แล้ว

วันที่ 15 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ นำโดย นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายวุฒิชัย อุตสาหะ หัวหน้าส่วนนำจ่ายไปรษณีย์ เขต 9 ตัวแทนไปรษณีย์หาดใหญ่ ตัวแทนผู้สูงอายุ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เรื่อง การมอบหน้ากากผ้าและแอลกอฮอล์น้ำ 75 % ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป ซึ่งหน้ากากผ้าที่มอบให้ จะเป็นหน้ากากผ้าที่ทางเทศบาลนครหาดใหญ่และประชาชนได้ร่วมกันผลิตตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำหน้ากากอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งขณะนี้ผลิตได้จำนวนกว่า 60,000 ชิ้น โดย เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้คำนึงถึงความสำคัญของกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงในการเฝ้าระวังป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้ดำเนินการจัดส่งหน้ากากผ้ากลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านภายในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยการจัดส่งทางไปรษณีย์ ซึ่งภายในซอง ประกอบด้วย หน้ากากผ้า และคูปองรับแอลกอฮอล์น้ำ 75 % ซึ่งสามารถนำคูปองดังกล่าวไปยื่นที่ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ ที่ระบุไว้ในคูปอง โดยขณะนี้ได้ดำเนินการจัดส่งหน้ากากผ้าและคูปองรับดังกล่าวไปยังผู้สูงอายุเป้าหมายในพื้นที่เขต 1 และจะเร่งดำเนินการจัดส่งให้ครบ ซึ่งมีจำนวนผู้สูงอายุในพื้นที่กว่า 10,000 หมื่นคน เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง ได้สวมหน้ากากผ้าและมีแอลกอฮอล์น้ำ 75 % สำหรับทำความสะอาดครบทุกคน ด้วยความห่วงใย จากเทศบาลนครหาดใหญ่