วันศุกร์, 6 สิงหาคม 2564

เทศบาลนครหาดใหญ่อำนวยความสะดวก ประชาชนที่ประสงค์จะเดินทางออกนอกพื้นที่มาขอยื่นเอกสารรับรองในการเดินทาง ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ณ. หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ได้มีประชาชนที่ประสงค์จะเดินทางออกนอกพื้นที่มาขอยื่นเอกสารรับรองในการเดินทาง ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดสงขลา นราธิวาส ปัตตานี และยะลา ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ซึ่งประชาชนที่ประสงค์จะเดินทางออกนอกพื้นที่ดังกล่าว ทั้งทางบกและทางอากาศ จำเป็นจะต้องขอเอกสารรับรองในการเดินทางออกนอกพื้นที่ซึ่งเป็นจังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยในวันนี้ ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาล เป็นผู้เซ็นรับรองการเดินทางฯ ทั้งนี้ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางออกนอกพื้นที่ สามารถพิมพ์แบบฟอร์มคำขอเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ตามลิ้งค์ที่แนบมาด้วยนี้ หรือสามารถมารับเอกสาร และเขียนแบบฟอร์มด้วยตนเอง ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.00 น.


สอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 074-200042 , 074-200043 หรือสถานีตำรวจภูธรทุกแห่ง หรือที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ ท่านสะดวกที่ใด สามารถไปได้ที่นั่น.โดยนำบัตรประชาชนตัวจริง หรือ เอกสารการแสดงตนอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ พร้อมสำเนา 1 ฉบับ.
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ >> https://www.hatyaicity.go.th/news/detail/203044/data.html


ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่