วันพุธ, 18 พฤษภาคม 2565

เทศบาลนครหาดใหญ่ได้ล้างทำความสะอาด ณ บริเวณถนนทุ่งเสา 2 ซอย 8,10,12และบริเวณโดยรอบ พร้อมทั้งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้มาใช้บริการ

วันที่ 7 เมษายน 2563 เทศบาลนครหาดใหญ่ โดย สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, สำนักปลัด ฝ่ายป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ , ในการดำเนินงานตามมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ล้างทำความสะอาด ณ บริเวณถนนทุ่งเสา 2 ซอย 8,10,12และบริเวณโดยรอบ พร้อมทั้งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้มาใช้บริการ “สวมหน้ากากอนามัย ใส่ใจล้างมือ สอดส่องผู้มาหาสู่ อยู่กับบ้านปลอดภัย” ด้วยความห่วงใย จากเทศบาลนครหาดใหญ่
ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่

โดย สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, สำนักปลัด ฝ่ายป้องกันบรรเทาสาธารณภัยฯ , ในการดำเนินงานตามมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ล้างทำความสะอาด ณ บริเวณถนนทุ่งเสา 2 ซอย 8,10,12และบริเวณโดยรอบ พร้อมทั้งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้มาใช้บริการ “สวมหน้ากากอนามัย ใส่ใจล้างมือ สอดส่องผู้มาหาสู่ อยู่กับบ้านปลอดภัย” ด้วยความห่วงใย จากเทศบาลนครหาดใหญ่


ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่