วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

เทศบาลนครหาดใหญ่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน เปิดงานสีสันแห่งสายน้ำ สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลนครหาดใหญ่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน เปิดงานสีสันแห่งสายน้ำ สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ คณะผู้บริหารเทศบาล คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประชาชนทั่วไป

ร่วมซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ โดยมีวัตถุประสงค์ที่หลากหลายขึ้นอยู่กับประเพณีความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น อาทิ เพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิที่ตนเคารพนับถือ เพื่อลอยเคราะห์ของตนเอง เพื่อแสดงความสำนึกในบุญคุณของน้ำที่นำมาใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ ยังถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดความสามัคคีกันภายในครอบครัวและชุมชน อีกทั้งยังเกิดการสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้แก่เมืองหาดใหญ่อีกด้วย

พบกับการการประกวดนางนพมาศ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านท้องถิ่น การลอยกระทงพื้นบ้าน สนุกสนานย้อนยุค ช้อป ชิมกับตลาดย้อนยุค และ การแสดงจากศิลปิน กระแต – กระต่าย อาร์สยาม ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผลการประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2562
นางนพมาศ ประจำปี 2562 ได้แก่ หมายเลข 20 นางสาว สุภัสสรา สุปัญญา
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข 11 นางสาว ดาริน ดาราธีรกานต์
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 4 นางสาว ภัสสร บุษดี
รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ หมายเลข 16 นางสาว ญาดา เถกิงเดช
รองชนะเลิศ อันดับ 4 ได้แก่ หมายเลข 17 นางสาว รัชชประภา รังไสย
รางวัลชมเชย ได้แก่ หมายเลข 1 นางสาว ชลธิชา แก้วบุตรดี
รางวัลชมเชย ได้แก่ หมายเลข 8 นางสาว นาตาลี สุกีอุระ
รางวัลชมเชย ได้แก่ หมายเลข 9 นางสาว พิมพ์ลภัส ทัศดี
รางวัลชมเชย ได้แก่ หมายเลข 12 นางสาว พัชราภรณ์ จิตนิวรณ์
รางวัลชมเชย ได้แก่ หมายเลข 14 นางสาว ณรีพร คล้ายสมบัติ

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครหาดใหญ่