วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

เทศบาลนครหาดใหญ่ กำหนดจ่ายนม-ไข่ ให้ แก่มารดาและเด็กที่ได้ลงทะเบียนในโครงการส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็กเชิงรุก

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เทศบาลนครหาดใหญ่ นำโดยนางสาวรุจิยา สุขมี ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จ่ายนม-ไข่ ให้ แก่มารดาและเด็กที่ได้ลงทะเบียนในโครงการส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็กเชิงรุก ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยเปิดรับลงทะเบียนทุกวันที่ 1-10 ของทุกเดือน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครหาดใหญ่ โทร.074-200124