วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

เทศบาลนครหาดใหญ่ กำหนดเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบัญชาการ และการเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์อุทกภัยอย่างทันท่วงที

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลนครหาดใหญ่ กำหนดเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบัญชาการ และการเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์อุทกภัยอย่างทันท่วงที ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการรายงานข้อมูลข่าวสารสถานการณ์สภาพอากาศและสภาวะน้ำให้แก่ประชาชนได้รับทราบ โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติงานคอยประจำการ และพร้อมลงพื้นที่อย่างทันท่วงทีตลอด 24 ชั่วโมง โดยในวันนี้ นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวรายงานในพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายวรณัฏฐ์ หนูรอด ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสมภพ วิสุทธิศิริ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก , รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และผอ.ศูนย์วิจัยภัยพิบัติธรรมชาติ (มอ.) , นายมาหะมะพีสกรี วาแม ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารภัยเขต 12 สงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมในพิธีเปิดฯ ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น เทศบาลนครหาดใหญ่จึงได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน เฝ้าระวัง ติดต่อสื่อสาร ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนกำลังพลและเครื่องมือ โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคอยประจำการและพร้อมลงพื้นที่อย่างทันท่วงที โดยการดำเนินงานของศูนย์ฯ ดังกล่าว มีการเตรียมความพร้อมตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ โดยสามารถติดตามสถานการณ์อุทกภัย การแจ้งข่าวสาร การรายงานสภาพอากาศการแจ้งเตือนสถานการณ์ ได้ในช่องทางประชาสัมพันธ์จากเทศบาลนครหาดใหญ่ ดังนี้ www.hatyaicity.go.th Facebook • เทศบาลนครหาดใหญ่ / สายด่วนกุญชร 200000 เทศบาลนครหาดใหญ่ สถานีวิทยุเทศบาลนครหาดใหญ่ FM 96.0 MHz. / Line @hatyaicity ศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 074-200000