วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญร่วมงานสีสันแห่งสายน้ำ สืบสานประเพณีลอยกระทง ประกวดนางนพมาศ และ สนุกสนานกับตลาดย้อนยุค พบกัน 11 พฤศจิกายน 2562 นี้ ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่

เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญร่วมงานสีสันแห่งสายน้ำ สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562

ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

“สวมชุดไทย ห่มสไบ นุ่งโจงกระเบน”

พร้อมชมการประกวดหนูน้อยรักษ์ไทย การประกวดนางนพมาศ และการแสดงการจากศิลปิน กระแต-กระต่าย อาร์สยาม

เที่ยว ชม ช้อป ชิลล์ สนุกสนานกับตลาดย้อนยุค

พบกัน 11 พฤศติกายน 2562 นี้ ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่