วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญร่วมงานสืบสานศิลป์ถิ่นใต้ ประจำปี 2563ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2563

เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญร่วมงานสืบสานศิลป์ถิ่นใต้ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2563ณ ลานจตุรัสนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โดยพบกับการรำโนราจากเยาวชนพื้นบ้าน จำนวน 200 คน รำถวายครู รำโนรา/ทำบท รำหน้าพอก แต่งพอก โดย เยาวชนโนราสมาคมศิลปินพื้นบ้านจังหวัดสงขลา และราชครูโนราอาวุโสจากสมาคมศิลปินพื้นบ้านจังหวัดสงขลา

รำสิบสองบท สิบสองคำพลัด ตามพิธีโนราโรงครู โดยราชครูโนราและนายพรานรับเชิญ พิธีเชื้อเชิญครูหมอโนรา และการแสดงจากมโนราห์ “เทพศรัทธา”

และพบกับราชครูโนรา พรานรับเชิญ และโนรารับเชิญ มากมาย