วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดนางนพมาศ และ ร่วมประกวดหนูน้อยรักษ์ไทย ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดนางนพมาศ และ ร่วมประกวดหนูน้อยรักษ์ไทย ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ผู้สนใจอ่านรายละเอียดได้ที่https://www.hatyaicity.go.th/news/detail/176861

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักการศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 074-200101 หรือ 094-5932172