วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมี นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานเปิดงาน และ อ่านสารวันเด็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครหาดใหญ่

วันที่ 11 มกราคม 2563 คําขวัญวันเด็กปี 63 “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมี นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานเปิดงาน และ อ่านสารวันเด็ก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครหาดใหญ่

ซึ่งภายในงานมีการมอบประกาศเกียรติคุณแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น สาขาต่างๆ ได้แก่ สาขาผู้มีผลการเรียนดีเด่น ,สาขาผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น , สาขานักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมดีเด่น , สาขานักกีฬาดีเด่น , สาขานักกิจกรรมดีเด่น และ สาขากลุ่มเด็ก / ชมรมเด็กดีเด่น

และมีกิจกรรมความสนุกที่จัดให้แก่เด็กๆ พบกับนิทรรศการ “พหุปัญญา 8 ประการ การแสดงสาธิตการใช้อุปกรณ์กู้ภัย จากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครหาดใหญ่ กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ กิจกรรมซุ้ม ประหยัด อดออม กิจกรรมโซนเครื่องเล่นมหาสนุก กิจกรรมการแสดงบนเวที และ กิจกรรมนันทนาการ ซุ้มกิจกรรมเล่นเกมแจกของรางวัล / บริการอาหารและเครื่องดื่ม จากหน่วยงานในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ประชาชนและสถานศึกษา ต่างๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและปลูกฝังที่เด็กรู้และตระหนักบทบาทสิทธิเสรีภาพ มีความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ณ สนามกีฬากลาง “จิระนคร” เทศบาลนครหาดใหญ่นครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่