วันพฤหัสบดี, 9 ธันวาคม 2564

เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดงานสีสันแห่งสายน้ำ สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เทศบาลนครหาดใหญ่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน พิธีเปิดงานสีสันแห่งสายน้ำ สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 พร้อมด้วย ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ คณะผู้บริหารเทศบาลฯ ประชาชนทั่วไป ร่วมซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ เป็นความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น อาทิ เพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิที่ตนเคารพนับถือ เพื่อลอยเคราะห์ของตนเอง เพื่อแสดงความสำนึกในบุญคุณของน้ำที่นำมาใช้ประโยชน์ นอกจากนี้

ยังถือว่าเป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดความสามัคคีกันภายในครอบครัวและชุมชน อีกทั้งยังเกิดการสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้แก่เมืองหาดใหญ่อีกด้วย พบกับการการประกวดนางนพมาศ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านท้องถิ่น นิทรรศการสืบสานประเพณีลอยกระทง การสาธิตการประดิษฐ์กระทง เที่ยว ชม ช้อป ชิลล์ ร้านจำหน่ายสินค้าและอาหาร พลาดไม่ได้ชมฟรีคอนเสิร์ต จาก เจนนี่ ลิลลี่ ค่ายได้หมดถ้าสดชื่น (ยกค่าย)


ลอยกระทงปีนี้ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสืบสานประเพณีไทย”สวมหน้ากากอนามัย แต่งกายชุดไทย เที่ยววิถีใหม่การ์ดไม่ตก ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผลการประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2563 ได้แก่ หมายเลข ๖ น.ส. อักษราพร พิบูลรัตพงศ์
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ หมายเลข ๑๖ น.ส. ชนนิกานต์ สุพิทยาพร
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ หมายเลข 2 น.ส. โชตินภา แก้วจรูญ
รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ หมายเลข 11 น.ส. วรัมพร ปั้นอินทร์
รองชนะเลิศ อันดับ 4 ได้แก่ หมายเลข ๕ น.ส. มาธรีน พัฒน์แฟง
รางวัลชมเชย ได้แก่ หมายเลข 4 น.ส. ภรณ์นภัส ปุณณสิริวัฒน์
รางวัลชมเชย ได้แก่ หมายเลข 9 น.ส. ธนิกา เช้าจันทร์
รางวัลชมเชย ได้แก่ หมายเลข 15 น.ส. วิลาวัณย์ มัชเลศ
รางวัลชมเชย ได้แก่ หมายเลข 17 น.ส. กฤติพร สุนทรคำนึง
รางวัลชมเชย ได้แก่ หมายเลข 19 น.ส. เปรียวตะวัน สมบูรณ์


ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่