วันเสาร์, 22 มกราคม 2565

เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดพิธจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9)

เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดพิธจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ซึ่งนำโดย ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานพร้อมด้วย พ.อ.สมพล ตั้งอารมณ์ ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 42 คณะผู้บริหารเทศบาล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา และพสกนิกรชาวหาดใหญ่ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณลานจัตุรัสนครหาดใหญ่ (ตลาดพลาซ่า) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ภาพและข่าว โดย : ศุภชัย ลิ่มธัญลักษณ์ เทศบาลนครหาดใหญ่