วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

เทศบาลนครหาดใหญ่ นำโดย ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนครหาดใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีทอดกฐิน ประจำปี 2563

วันที่ 11 ตุลาคม 2563 เทศบาลนครหาดใหญ่ นำโดย ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย นางสาวกรุณา ทองแกมนาก รองปลัดเทศบาลฯ คณะผู้บริหารเทศบาลนครหาดใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีทอดกฐิน ประจำปี 2563 เพื่อสมทบทุนบูรณะศาลาการเปรียญที่มีอายุ 80 ปี และเป็นพุทธบูชา การรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันมีมาแต่โบราณ โดยมียอดเงินกฐินจำนวน 1,825,687.62 บาท ณ วัดมหัตตมังคลาราม (วัดหาดใหญ่ใน) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยในปีนี้ เทศบาลนครหาดใหญ่ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับธนาคารออมสิน ภาค 18 เป็นเจ้าภาพองค์กฐิน


ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่